Referencer

Mere trivsel og mindre stress hos politiet

Undertegnede, der fungerer som daglig leder af arbejdsmiljøorganisationen ved Midt- og Vestjyllands Politi, stod for planlægningen af den årlige temadag, hvor temaet var mere trivsel og mindre stress.

Jeg rettede derfor henvendelse til Helle Torsbjerg  Niewald. Jeg har tidligere samarbejdet med Helle i arbejdsmiljøsammenhænge og så hende som den person, der med udgangspunkt i vores netop afholdte trivselsmåling, kunne give arbejdsmiljøorganisationen en saltvandsindsprøjtning og nogle gode redskaber til det fremtidige arbejde.


Vi holdt et kort møde, hvor jeg foreviste den omfattende trivselsmåling for hele politikredsen, mit ønske om en ”Peptalk” samt et godt redskab til brug for det videre arbejde.


På temadagen overtog Helle styringen og gennem hele formiddagen ledte hun på inspirerende vis vores arbejdsmiljøorganisation fra usikkerhed til vished gennem orientering, læring, gruppearbejde og plenum. Hun gennemgik trivselsmålingen og vejledte om metoder til udfindelse af indsatsområder samt metode til bearbejdning af disse.


Deltagernes tilbagemeldinger ”ubetinget tilfredshed og dejligt at kunne forlade dagen med noget brugbart til det videre arbejde”.


Jeg tilslutter mig med glæde ovennævnte og tillader mig at fremhæve Helle som en meget kompetent kvinde, der hurtigt opfatter organisationens udfordringer, finder frem til de rette løsninger og på en fin måde formidler dette videre til kredsens ca. 70 medarbejdere og ledere i arbejdsmiljø-organisationen.


Med venlig hilsen

Jens Gaarsmand Stegger Nielsen

Politiassistent - HR/Arbejdsmiljø

Tlf. 72582639. E-mail: jni031@politi.dk 

Forebyggelse af vold og trusler i Kolding arrest

En kort tilbagemelding på det temamøde hvor du var inde og holde oplæg/foredrag.


Jeg er arbejdsmiljørepræsentant i Kolding arrest og var en del af det formøde du havde bedt om, for i samarbejde med ledelsen og personalet i arresthuset, at spore dig ind på hvad der ville være relevant at tale om til det kommende personale møde.

Jeg (og resten af personalegruppen) har alle haft en super positiv oplevelse af hvad der kom ud af dit foredrag. Vi fik en del at reflektere over da vi talte om emnet vold/trusler og hvordan de små ting kan komme til at fylde meget, hvis ikke man tager dem alvorligt i dagligdagen. Det har skabt grobund for en del ændringer/debatter efter mødet.


Du har en evne til at få folk til at lytte og deltage intensivt når du tager ordet. Det fremgår tydeligt at du har en stor viden omkring arbejdsmiljø, og du virker utrolig stærk på området. Du taler om emnet så det gøres forståeligt for alle, og dermed får alle med i de forskellige emner vi skulle debattere i både grupper og det store forum.


Det er efterhånden ved at være 3 måneder siden du var nede og tale/holde dit hjemmestrikkede foredrag, men der henvises stadig ofte til dit foredrag i dagligdagen, når der tales om vold og trusler.


Jeg selv har reflekteret en del over hvad vi skal gøre for at blive bedre i Kolding arrest, især omkring emnet registreringer af vold og trusler. Jeg valgte efter mødet at kontakte dig via mail, for at spørge om råd og vejledning, og må sige at jeg er overrasket over hvor seriøst jeg føler du har taget min henvendelse. Det har hjulpet mig videre i forløbet omkring at gøre arbejdsmiljøet bedre på vores arbejdsplads, og ikke mindst sætte mere fokus på arbejdsmiljøet i det daglige.


Til slut vil jeg bare takke for den læring du har givet os, og du skal vide at du har været med til at gøre en forskel. Jeg kan kun anbefale andre at få dig til at deltage i et lignende forløb.


Med tak og venlig hilsen

AM-Rep. Kolding arrest

Kresten Jørgensen

Elastiktræning på HK konference

Nu vil vi igang med elastiktræning hos os! Efter at have deltaget i HKs arbejdsmiljø-konference, hvor Helle Niewald var oplægsholder, har vi fået mod på at komme i gang!

Helle var rigtig god – så stor ros herfra!


Med venlig hilsen

Susanne Aarup

Institut for Kultur og Globale Studier

3 timer om hvordan forandringer påvirker os og hvordan vi sammen takler en hverdag i forandring

Kære Helle

Bare lige en hilsen for at sige tak for en god aften.

Flere kom med bemærkninger om hvor rart det var, at få mulighed for at sætte ord på bekymringer og blive guidet fremad.

Vi arbejder videre i MED udvalget og du har givet os en god vej at gå.

Tak for det.

 

Med venlig hilsen


Evy Borup

Områdeleder

Holmegård 

Hej Helle

Tusind tak for en rigtig godt indlæg på vores lægesekretærsymposium. Du gjorde det rigtig godt :-)


Jette Orlien

Afsnitssekretær

Aalborg Universitetshospital

Lægesekretær symposium

Temamøde om ledernes psykiske arbejdsmiljø

Mange tak Helle - og tak for en rigtig god dag - vi er meget tilfredse :)

                                   

                                          Fra en kontorleder