Profil

 

ErgoSupport v. Helle Niewald

Konsulentydelser indenfor arbejdsmiljø, HR og organisationsforandringer

Jeg er master i sundhedsfremme og sundhedspædagogik.

Denne bygger oven på en bachelor i ergoterapi og godkendelsen til Specialergoterapeut i Arbejdsmiljø samt en proceskonsulentuddannelse.

 

Jeg har arbejdet inden for arbejdsmiljøområdet siden 1989, i en lang række private og offentlige virksomheder og i konsulentbranchen.

 

Opgaverne har udviklet sig i takt med de generelle fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet. Således startede jeg ud med et primært fokus indenfor ergonomi og fysisk arbejdsmiljø.

Ansættelser i store private og offentlige virksomheder, B&O, Koncern HR Region Midtjylland og Siemens DK, nødvendiggjorde et bredere indsatsområde, hvorfor kompetencer inden for ledelse og psykisk arbejdsmiljø blev vigtigere og vigtigere. I 2006 tog jeg en af landets første egentlige proceskonsulentuddannelser hos Attractor.

 

I maj 2013 startede jeg som rejseholdskonsulent i Videncenter for arbejdsmiljø - formidlingsenheden under Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Indsatsområderne her var forebyggelse og håndtering af stress, vold og mobning, at skabe god fysisk trivsel på jobbet og at bevare et godt psykisk arbejdsmiljø under forandringer.

 

Den stærke forskningsfaglige forankring og rutinen i at kunne levere en komplekse budskaber og forskningsfaglig viden på en enkel og letforstålig måde, er kompetencer som jeg til stadighed trækker på.

 

Jeg er derfor meget opmærksom på, at formidling af faglig viden, skal krydres med relevante øvelser og dialog for at viden efterfølgende omsættes til handling.

 

Helle Niewald

Se mere på LinkedIn

https://dk.linkedin.com/in/helleniewald

Eksempler på opgaver

Folkeskolen er under forandring.

Skoleledere og den kommunale administration deltog i 1-dags kursus om håndtering af forandringer, for at blive bedre til at tackle de udfordringer det giver og for at diskutere hvordan kommunikation, involvering og støtte kan lette processen

Kursus i forebyggelse og håndtering af vold for personalet i Kolding arrest

Hvad er acceptabel adfærd og tiltale og hvad er ikke?

Hvordan forebygger og håndterer vi de episoder, vi ikke vil acceptere?

 

Fra APV til handling. Årlig arbejdsmiljødag for politiet

Hvordan prioriterer man mellem mange, der oplever tidspres og en enkelt, der oplever mobning? Og hvordan løser vi sammen problemerne?

Hvordan sikrer vi, at vores krop kan holde til, at vi skal være længere på arbejdsmarkedet?

Ved at variere arbejdet, bruge hjælpemidler, indrette arbejdsstedet godt, holde os fysisk aktive og lave øvelser har vi de bedste muligheder for at kunne varetage jobbet - også når vi bliver ældre. Gennem oplæg, refleksion og diskussion findes de løsninger, som tilgodeser den enkelte, teamet og arbejdspladsen som helhed