Arbejdsmiljørådgivning

 

ErgoSupport v. Helle Niewald

Konsulentydelser indenfor arbejdsmiljø, HR og organisationsforandringer

 

Jeg tilbyder kurser, foredrag, rådgivning og 0pgaveløsning i hele landet

Eksempler på opgaver vi kan samarbejde om:

  • Fremme af trivsel og arbejdsglæde
  • Forebyggelse og håndtering af stress
  • Forebyg smerter i muskler og led - og brug øvelser
  • Identificer, forebyg og håndter vold på arbejdspladsen
  • Forebyg mobning
  • APV - Fra kortlægning til evaluering af indsatser.

Eksempler på opgaver

Folkeskolen er under forandring.

 

Skoleledere og den kommunale administration deltog i 1-dags kursus for at blive bedre til at tackle de udfordringer det giver og for at diskutere hvordan kommunikation, involvering og støtte kan lette processen

Kursus i forebyggelse og håndtering af vold for personalet i Kolding arrest

 

Hvad er acceptabel adfærd og tiltale og hvad er ikke?

Hvordan forebygger og håndterer vi de episoder, vi ikke vil acceptere?

 

Wellbeing at Work

- en International videnskabelig konference i København 2014.

 

Trivsel på arbejdspladsen – Wellbeing at Work – har stigende betydning for, hvordan virksomheder i Europa vil klare sig i fremtiden med en stadigt ældre arbejdsstyrke og øget global konkurrence. Wellbeing at Work 2014 bliver den tredje internationale, videnskabelige konference om emnet. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø arrangerer konferencen

Fra APV til handling. Årlig arbejdsmiljødag for politiet

 

Hvordan prioriterer man mellem mange, der oplever tidspres og en enkelt, der oplever mobning? Og hvordan løser vi sammen problemerne?

Hvordan sikrer vi, at vores krop kan holde til, at vi skal være længere på arbejdsmarkedet?

Ved at variere arbejdet, bruge hjælpemidler, indrette arbejdsstedet godt, holde os fysisk aktive og lave øvelser har vi de bedste muligheder for at kunne varetage jobbet - også når vi bliver ældre. Gennem oplæg, refleksion og diskussion findes de løsninger, som tilgodeser den enkelte, teamet og arbejdspladsen som helhed

Se hvordan jeg instruerer i elastiktræning på en international en konference

Copyright © All Rights Reserved